High Performance Coaching™

Nå framgång utöver standard norm, konsekvent över lång tid. Lev varje dag med en känsla av fullt engagemang, glädje och självförtroende.

Lär dig de 6 nycklarna som världens mest framgångsrika människor använder sig av för att ta sig dit genom att anmäla dig till mitt GRATIS webinarium.

Hämta min länk till GRATIS webinarium - 6 Nycklar till Världsklass

Bemästra din interna värld för att effektivt leda och påverka dina externa resultat.

High Performance som Ledare

Få den klarhet du behöver för att påverka och leda ditt team till världsklass. Ha energin, modet och produktiviteten att möta utmaningarna i dagens näringsliv.

.

High Performance som Team

Se de positiva ringarna på vattnet sprida sig genom kontoret, fabriken eller organisationen. Gruppcoaching för hela team förbereder dem för förhöjda nivåer av prestation.

High Performance som Individ

Den främsta sak alla vill ha är MER. Nå mer framgång, glädje, energi, uppfyllande, tacksamhet och mening genom att integrera High Performance-vanor i ditt liv.

Vad är High Performance och hur hjälper det mig?

High Performance i våra liv är resultatet av förhöjda nivåer av Klarhet, Energi, Nödvändighet, Mod, Produktivitet och Inflytande. High Performance är känslan av det Fulla Engagemang, Glädje och Självförtroende som kommer av att ge vårt absolut Bästa. (Sessionerna kan ske över telefon så spelar ingen roll vart du bor!)

Certified High Performance Coaching™ är en världsledande coachingprocess som vetenskapligt bevisat tar dig till högre nivåer av prestation och framgång.

High Performance Coaching är en process som undersöker alla de sätt på vilka du kan nå förhöjda och bibehållna nivåer av prestation i livet, inkluderat ditt eget välmående och dina positiva relationer. När du ökar din prestationsnivå känner du dig mer självsäker, glädjefylld, modig och entusiastisk. Du känner dig också meningsfylld och uppfylld. Mer full av liv.

När du jobbar med mig som din High Performance Coach så kommer vi att tillsammans undersöka:

Hur klar du känner dig över ditt liv och dina mål;

Om du har den fysiska och prykiska uthålligheten att prestera ditt bästa;

Hur självsäkert och djärvt du visar dig för världen;

Vilka distraktioner eller dåliga vanor som får dig ur kurs (och vilka rutiner och vanor som istället kan hålla dig kvar på banan);

Vad du kan göra för att bättre påverka, leda och inspirera dina kollegor, vänner, familj och alla de du tjänar.

Genom Coachingprocessen kommer du att upptäcka nya sanningar, vanor, strategier och verktyg som hjälper dig att nå din nästa nivå av framgång och möjliggör för dig att bli en av världens mest framgångsrika människor.

Sessionerna sker oftast över telefon så det spelar ingen roll vart du bor! 

Det finns flera anledningar till att High Performance Coaching mäter en kundnöjdhet på 9,4 av 10 när andra coachingprogram snittar på 6…

Här är de huvudsakliga och mest avgörande skillnaderna mellan Certified High Performance Coaching™ jämfört med andra typer av coaching.

 • De flesta coachingprogram har ingen läroplan och därför endast ett litet hopp om värde…
  • Certified High Performance Coaching™ bygger på en bevisad, resultatorienterad och vetenskaplig läroplan som är inbyggd i programmet.
 • De flesta andra coachingprogram erbjuder oklara utkomster.
  • Certified High Performance Coaching™ erbjuder en klar utkomst – High Performance.
 • De flesta andra coachingprogram har ett lyssnande förhållningssätt.
  • Certified High Performance Coaching™ har ett utmanande och framtidsorienterat förhållningssätt.
 • De flesta andra coachingprogram drivs av klienten.
  • Certified High Performance Coaching™ drivs av en läroplan; varje session inkluderar träning och utbildning såväl som coaching.

Under tre månader undersöker High Performance Coaching alla de sätt på vilka du kan nå förhöjda och bibehållna nivåer av prestation och framgång i livet. Utkomsten du kan förvänta dig är högre prestation inom de områden som är viktigast för långsiktig framgång.

Som Certified High Performance Coach så jobbar jag med dig inom fem nyckelområden:

 1. Klarhet
 2. Energi
 3. Mod
 4. Produktivitet
 5. Inflytande

De mest framgångsrika människorna i varje område i livet och professionellt har utvecklat kommando över dessa fem områden.

För att hjälpa dig att göra detsamma så inriktas våra sessioner mot att hjälpa dig att bemästra din

 • Psykologi
 • Fysiologi
 • Produktivitet
 • People Skills
 • Mening/Högre syfte
 • Närvaro

 

Programmet sträcker sig över 12 veckor med veckovis telefonsamtal.

Efter varje session får du ett arbetsblad som hjälper dig att ta de insikter du fått och de strategier och koncept du lärt dig till en djupare nivå och också förser dig med ramverk och verktyg som du kan börja använda direkt i vardagen.

Sessionerna är 1-1,5 timme långa beroende på de sker som en-till-en coaching eller grupp-coaching. Varje session omfattar en modul i läroplanen för Certified High Performance Coaching™. Du kan se innehållet i programmet här nedanför.

Starta din resa mot High Performance NU

Vet du redan nu att High Performance är något för dig? Ansök om en gratis konsultation, Strategy Session, idag för att se om du kvalificerar för att få jobba EXKLUSIVT EN-TILL-EN med mig genom världens högst rankade coachingprocess mot High Performance.

Är High Performance GRUPP-Coaching något för dig?

När du går med i min 12 veckors High Performance GRUPP Coaching så går du igenom samma process som vid en-till-en-coaching men får längre sessioner och adderat socialt lärande. Till en väsentligt lägre investeringskostnad. (Sessionerna sker över telefon/zoom så det spelar ingen roll vart du bor!)

Mitt mål: Att hjälpa dig att bryta igenom de barriärer som hindrar dig från att nå din högsta nivå av prestation och livskraft. Tillsammans kommer vi att hitta sätt för dig att kliva in i ditt bästa jag – den person du vet att du kan och vill vara. För dig själv och de omkring dig.

Den gruppdynamiska aspekten du får genom gruppen är kraftfull, särskilt om du är villig att sträcka upp handen och bli coachad. Vi skapar en trygg atmosfär där varje person kan dela, lära och växa med support från hela gruppen inte bara från mig som coach. Även när du inte är i heta-stolen och blir coachad kommer du att lära dig mycket från andra. Deras insikter kommer att trigga egna aha-upplevelser hos dig. Och över de 12 veckor programmet sträcker sig så kommer starka band att formas mellan gruppmedlemmarna som kan hjälpa och stärka under lång tid framöver.

Medan vi jobbar ihop i gruppcoaching-miljön så kommer du att upptäcka att du rör dig framåt mot dina mål och drömmar snabbare än vad du trodde var möjligt. Du kommer snabbt att förbättra dig från var du är till vart du vill vara. Och du kommer att öka din förmåga att göra de stora kliv du önskar inom alla områden i livet. Plus att du kommer att känna dig inspirerad att göra positiva och meningsfulla actions varje dag. Vilket tillåter dig att leva fullt ut både personligen och professionellt.

Om du är redo för avancerade strategier för att bättre bemästra dig själv, och därmed ditt liv, så är det här programmet för dig.

Om du vill hoppa in i en vetenskapligt driven, resultatorienterad coaching-läroplan som har hjälpt såväl många av världens mest framgångsrika människor såsom Oprah Winfrey och Usher, Fortune-50 VD:ar och Olympier som vanliga högpresterare som du och jag som är redo och vill kliva in och bli en bättre version av oss själva – då är det här programmet för dig.

Om du vill komma framåt fortare, uppnå mer på tre månader än du gjorde hela förra året och se snabba resultat – då är det här programmet för dig.

Om du inte är redo för en-till-en-coaching eller du inte har de finansiella medlen för den nivån av coaching… men du är dedikerad till att ta dig till nästa nivå både personligen och professionellt – då är det här programmet för dig.

Viktig information:

Sessionerna sker över TELEFON/ZOOM så det spelar ingen roll vart du bor!

Nästa grupp-coaching: 

 • Ingen planerad start för gruppcoaching just nu

Gör dig själv redo för framgång genom att lära dig att prestera på din högsta nivå, och gör kommande år till ditt bästa år hittills – alla kategorier. Antalet platser är begränsat så registrera dig idag för att säkra din plats!

Du är värd att satsa på!

Det är Din tid nu – ansök om en Strategisession idag!

Vad kommer du att lära dig genom High Performance Coaching?

Under 12 sessioner kommer du att göra djupdykningar i 12 områden/sessioner som kommer hjälpa dig att nå förhöjda och bibehållna nivåer av prestation och framgång i livet.

Målet med den här sessionen är att utforska var du fokuserar din uppmärksamhet just nu, vilken nivå av ägarskap eller kontroll du känner just nu i livet och vilka vanor som hjälper dig att prestera på dina högsta nivåer och vilka som hindrar dig från att nå högre prestation.

Målet med den här sessionen är att förstå var du har styrkor och var du har gap i den mängd klarhet du känner i livet. Vi jobbar med att skapa en klar vision av ditt bästa jag. För att göra det så definierar vi vem du vill vara, hur du vill interagera med andra och vilka livsprinciper och rutiner som kommer göra dig framgångsrik. Det ger dig en omedelbar, beteendestyrd klarhet och avsiktlighet så att du rör dig framåt fortare.

I den här sessionen är vårt mål att förstå hur mycket energi du har varje dag och hur du kan förstärka det till högre nivåer så att du har den livskraft och uthållighet som du behöver för att nå dina mål och leva ett fulladdat liv. Vi strävar efter att hitta sätt för dig att nå omedelbara förbättringar i den energi du känner och genererar dagligen.

Målet med den här sessionen är att diskutera var du har känt dig självsäker och modig i livet och i vilka situationer som du kanske håller tillbaka. Du kommer att få insikter och verktyg som hjälper dig att öka din självkänsla och självförtroende, beslutsamhet och momentum.

Målet med den här sessionen är att se hur produktiv och effektiv du känner dig i livet och i karriären och att ge dig en uppsättning verktyg och koncept som hjälper dig att snabbt och lätt förbättra din produktivitet. Fokus är på att hjälpa dig att omedelbart bli mer effektiv och produktiv varje dag.

Målet med den här sessionen är att undersöka hur inflytelserik du har känt dig i dina relationer och karriär. Du kommer att få några verktyg och lära dig koncept som kommer höja din nivå av handlingskraft och omedelbart hjälpa dig att bli mer inflytelserik i dina relationer och karriär.

Nu, när vi är halvvägs genom programmet, så börjar vi att gå djupare in i de sex grundpelarna till high performance: din psykologi, fysiologi, produktivitet, övertalningsförmåga/people skills, närvaro och högre syfte/mening.

Målet med den här sessionen är att utveckla ett fritt, medvetet styrt och positivt orienterat mindset. Med andra ord så kommer du att lära dig hur du skapar ett high performance mindset.

Målet med denna session är att kolla av ditt arbete med energi och fysiologi från session #3. Du kommer att få ännu mer verktyg för att hjälpa dig att aktivera din fysiologi på sätt som får dig att känna dig ännu starkare och mer full av liv som i sin tur hjälper dig att generera ännu mer energi.

Målet med den här sessionen är att kolla tillbaka på hur produktiv du har varit sedan vi började arbeta ihop så att vi kan titta på de områden som gör att du kan bli ännu mer effektiv och ändamålsenlig. Vi tittar noggrant på hur du kan kapa bort distraktioner och på det sättet ytterligare höja din förmåga att nå dina mål.

I den här sessionen tittar vi på hur övertygande och inflytelserik du har känt dig i dina relationer och karriär och fokuserar på områden där du kan vara än mer övertygande. Du kommer att lära dig verktyg som hjälper dig att höja din nivå av övertalningsförmåga så att du gör positiv påverkan.

Det här är din näst sista session i det här programmet. Här gör vi för första gången en djupdykning specifikt in i området Högre Syfte/Mening trots att detta område ligger till grund för mycket av det arbete vi har gjort tillsammans hittills. Den här sessionen fokuserar på att undersöka hur väl du har och fortfarande lever och leder på ett meningsfyllt sätt i linje med ditt högre syfte.

I denna avslutande session för den här gången så dyker vi in i din prestation och definierar dina bästa områden för fortsatt åtagande och disciplin i att komma framåt. Det här är dina nästa steg för att fortsätta din resa mot att nå din nästa nivå och uppfylla ditt högre syfte/mening. High performers är dedikerade till livslång disciplin och bemästrande av de sex grundpelarna: psykologi, fysiologi, produktivitet, people skills och högre syfte.

Möt din coach

Karin är en av endast 800 elitcoacher inom High Performance världen över. Hon har lång erfarenhet av hög prestation både som elitidrottare och inom näringslivet där hon har mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling, strategiarbete, grupp- och ledarutveckling. Hon är inspirerande, utmanande och entusiastisk – och hon brinner för att hjälpa andra att vara sitt bästa så att vi tillsammans kan lyfta varandra och skapa positiva ringar på vattnet bortom oss själva.

Maila dina frågor till: [email protected]

Ansök om en timmes gratis konsultation
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.