Ditt UPPDRAG, skulle du välja att ta dig an det...

är att under 3 intensiva dagar nå Din Nästa Nivå i samarbete, relationsbyggande och konflikthantering, genom att lära dig de fem grundläggande färdigheter som krävs för att bygga långsiktigt framgångsrika relationer.

Förtroendefullt Samarbete®

8 - 10 maj på Hjortviken Konferens i Hindås/Göteborg (10 min från Landvetter flygplats)

Låt oss vara ärliga och göra en betydande förändring

Varje mänskligt möte i våra liv kunde vara mer passionerade och meningsfulla – och du vet det.

Därmed inte sagt att du misslyckats. Du har uppnått riktigt bra saker.

Men ibland kommer Du i vägen för dig själv. Och du lämnar mötet dränerad på energi.

Du vet inte HUR du ska bryta igenom till nästa nivå. Du har fullt upp. Du blir distraherad. Du känner dig frustrerad och fast.

Men du har väntat länge nog för att lista ut hur du ska få ihop allt.

Du kan känna det – ditt liv behöver ditt bästa jag nu. De omkring dig förtjänar ditt bästa jag nu.

Det är hög tid att du lär dig nya strategier för att nå in i ditt hjärta och hjärna och får tag i nya nivåer av kraft och prestation.

Det är hög tid att få experthjälp för hur du ska avancera dina relationer snabbare.

Din frustration kan ta slut idag och du kan ta ett beslut som transformerar ditt liv för alltid.

Vad skulle du och ditt team, ditt företag och era kunder/intressenter kunna åstadkomma tillsammans om ni tog er till nästa nivå av samskapande och samarbete och dubblade eller tredubblade ert samlade värdeskapande?

Vilket rykte/arv skulle ni lämna efter er?

Om ni levde i en företagskultur där ni alla kände er betydelsefulla, omtyckta och kompetenta – hur skulle ni må? Hur långt skulle ni nå?

Potentialen finns hos alla människor och alla företag och ligger närmare till hands än du kanske tror. Det handlar till stor del om tillit. Tillit till dig själv såväl som förmågan att bygga tillit med andra. När tilliten är hög går kostnaden ner och framdriftshastigheten upp. Detsamma är sant även omvänt – där tillit saknas skjuter kostnaden i höjden och tidplanen spricker…

Förmågan att skapa tillitsfulla och förtroendefulla relationer har en direkt koppling till resultatet på ”sista raden”.

Varje relation mellan människor som inte når win-win och dessutom värdeskapande synergi även utanför den direkta relationen är slöseri och får en direkt negativ påverkan på både välbefinnande och ”sista raden”.

Är du/ni redo att nå nästa nivå när det kommer till samarbete och relationsbyggande?

Idag är dagen som Du Växlar Upp och får avancerad träning inom personlig utveckling, samarbete och konflikthantering – som FUNGERAR

Du behöver inte gissa hur du ska nå nästa nivå. Du har jobbat hårt nog och slitit tillräckligt. 

Det finns ett bättre sätt.

Du kan bygga tillitsfulla relationer FORTARE än du någonsin trodde möjligt.

 

Du behöver inte kämpa så mycket för att balansera ditt liv. Du behöver inte fortsätta slåss i underläge eller låta dina rädslor vinna. Det finns många bättre sätt att hantera livet och det här är HUR.

Det är hög tid att få tillgång till en annan nivå av varande och samvarande i livet. 

Du kan få det att hända genom att registrera dig för Karin Baljeu Djurbacks öppna kurs i Förtroendefullt Samarbete®.

Programmet omfattar tre intensiva heldagar och bygger på upplevelsebaserad färdighetsträning, där kortare teoriavsnitt varvas med övningar och case samt individuella och gemensamma reflektioner. Vi har alltså inte för avsikt att utbilda er på en högtflygande teoretisk nivå. Snarare håller vi oss nära marken "where the rubber meets the road" och utrustar er med handfasta verktyg och färdigheter som direkt kan sättas i verket i vardagen. Nyckeln ligger i att börja göra – att göra Sunt Förnuft till Sund Handling.

Innehållet utgår från fem mycket praktiska och omedelbart användbara färdigheter. Färdigheterna krävs för att bygga tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan individer och inom grupper och organisationer.  Utbildningen ger dig verktyg att förhandla vid intressemotsättningar och utvecklar din kompetens i att förebygga och lösa konflikter. Den ger dig metoder och förhållningssätt för att nå överenskommelser där samtliga inblandande kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda.

Kort om teorin bakom utbildningen Förtroendefullt Samarbete®

Programmet bygger på en unik kombination av ”hårda” och ”mjuka” metoder. Den hårda delen grundar sig på den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes” eller på svenska ”Vägen till Ja”. Den utvecklar förmågan att hävda egna intressen och samtidigt bygga upp långsiktiga relationer. Den hjälper till att steg för steg inleda, driva och avsluta en problemlösningsprocess på ett konstruktivt sätt. 

Den mjuka delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element®, utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz. The Human Element är en teori och ett förhållningssätt som ger ökad förståelse för mellanmänskliga relationer och hjälper oss att effektivare kunna hantera dem. Den ger oss möjligheter att bli medvetna om egna reaktioner och försvarsattityder som leder oss in i konflikter och låsningar. Den hjälper oss att utveckla vår förmåga att initiera och inleda en kontakt och att lyssna på ett sätt som främjar goda relationer och problemlösning. 

Vilka frågor ger programmet personliga insikter och färdigheter kring?

  • Hur bygger jag tillitsfulla och förtroendefulla relationer?
  • Hur stärker jag förtroendet i befintliga relationer?
  • Hur förhåller jag mig och hur reagerar jag i pressade situationer idag, och hur vill jag reagera i framtiden?
  • Hur gör jag mig själv (och andra!) till vinnare i förhandling och vid konflikter?
  • Hur får jag ”kakan att bli större”?
  • Hur förbereder jag mig bäst inför en konfliktsituation?
  • Hur minskar vi kostnader för konflikter och missförstånd i vår organisation?

Sagt av tidigare deltagare:

"Jag rekommenderar Karin som handledare och facilitator för hennes genuina intresse för, och förmåga till, att få andra att växa. Karin har mycket energi och hon är tydlig, närvarande och kunnig. Hon är också öppen, personlig och ärligt nyfiken vilket gör att jag som deltagare vågar öppna mig mer och lära känna mig själv och andra bättre.

I en stark företagskultur måste alla individer ta ansvar för att skapa goda relationer till sig själva och sin omgivning. Förtroendefullt samarbete ger en mycket bra grund för ett sådant angreppsätt.

För mig personligen gav utbildningen konkreta verktyg för att förstå mig själv bättre vilket gör att jag nu befinner mig i ”grön zon” mer.  Det jag uppskattar allra mest med utbildningen är att jag direkt kunde integrera stora delar av innehållet och upplevelsen i mitt vardagliga liv – såväl privat som professionellt." 

/Peter Grönberg, Senior Vice President Culture & Leadership, Volvo AB

 

"Karin är förtroendeingivande, kompetent, lätt att tycka om och ger sig inte! Hon har ett sätt att förklara komplexa saker så det låter enkelt, och genom öppenhet bjuda på sig själv och sina egna erfarenheter som får mig som deltagare att lättare ta budskapet till mig.

Min största personliga behållning från programmet är att jag vågat lära känna mig själv bättre och hur mitt agerande påverkar andra människor i min närhet. En företagskultur som inkluderar förhållningssätten från Förtroendefullt Samarbete skulle ge mindre missförstånd, bättre och snabbare samarbete och en ärligare och roligare vardag." 

/Peter Hammarström, Operativ Chef Berlex AB

Kostnad

  • Kurskostnad 9 900 kr 
  • Kursmaterial och bok (Förtroendefullt Samarbete av James Tamm & Ron Luyet):  2 200 kr 
  • Helpension 3 dagar på Hjortviken Konferens:  6 900kr

Samtliga kostnader ovan är exkl. moms och faktureras efter anmälan via mail till [email protected]

Avbokning senare än 6 veckor före kursstart utgår ingen återbetalning.

Anmälan görs till Karin på [email protected] eller 0706-010330, följt av fakturering. 

Tveka inte att fråga om du undrar över något!

Ser fram emot bra dagar tillsammans i maj!

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.