Radical Transformation – Beyond Leadership™

Ta dig själv, ditt team, din organisation till nya nivåer. Bygg en kultur av tillit, hög prestation och glädje där varje enskild individ tar sitt ansvar för helheten.

Kontakta Karin för ett relationsbyggande möte

Ensam är inte stark!

Läs mer och anmäl dig till öppen utbildning i Förtroendefullt Samarbete / Radical Collaboration. (Kommande utbildningar 2023: 15-17 mars; 26-28 april; 20-22 september; 22-24 november)

"Jag rekommenderar Karin som handledare och facilitator för hennes genuina intresse för, och förmåga till, att få andra att växa. Karin har mycket energi och hon är tydlig, närvarande och kunnig. Hon är också öppen, personlig och ärligt nyfiken vilket gör att jag som deltagare vågar öppna mig mer och lära känna mig själv och andra bättre."

Peter Grönberg
Senior Vice President Culture and Leadership, Volvo AB

Ledarskap som ger ringar på vattnet...

"Vi tror på ett ledarskap som följer ett antal principer. Ledaren sätter visionen och riktningen för att sedan engagera hela teamet till att bidra och delta på resan. Det här kräver att ledaren ser och uppskattar de unika gåvorna, coachar, tränar och inspirerar varje individ att göra saker de aldrig trodde att de kunde. I slutändan vinner alla. Prestationen förbättras, kunderna är glada, människor växer, nya ledare föds och hela teamet njuter av framgång.” ~ Karin Djurback

High Performance Coaching™

Avancerad träning och coaching inom personlig utveckling som tar ledare, team och hela organisationer till högre prestation, bättre samarbete och ökat välbefinnande.

Läs mer

Förtroendefullt Samarbete®

Ett utvecklingsprogram som genom djupare självinsikt och förståelse av andra tillsammans med konkreta verktyg lär dig att bygga långsiktiga tillitsfulla relationer. 

Läs mer

Skräddarsydda upplägg för ert företag

Vi sätter upp en väg till det ledarskap och kultur som ni vill bygga, utifrån att vi tror på Servant Leadership och tillit som grundpelare till att nå nästa nivå av framgång.

Läs mer

"Karin tror på ett tillitsfullt ledarskap som sätter människan i första rummet, ett ledarskap som först och främst fokuserar på att plocka fram det bästa i var och en för att därur tillsammans lyfta varandra och plocka fram det bästa ur teamet, gruppen, företaget, världen. Ett sådant ledarskap ger ringar på vattnet även utanför företaget, i våra familjer, våra barn, våra barns kompisar… Hon inspirerar och utmanar de hon möter till att våga vara mer av sitt bästa jag så att vi alla tillsammans kan lyfta varandra och sträva mot vårt bästa vi. "

Jens Andreasson
Regionchef, Implenia Sverige AB

Vad är Förtroendefullt Samarbete®?

Ett utvecklingsprogram som lär deltagarna att bygga långsiktiga tillitsfulla relationer. Det bygger på gedigen forskning och en unik kombination av "tekniska/logiska" och "mellanmänskliga" metoder.

Kommande öppna utbildningar

 • 15-17 mars 2023
 • 26-28 april 2023
 • 20-22 sep 2023
 • 22-24 nov 2023

Vi erbjuder också Fördjupningsdygn (lunch-lunch) som är öppna för alla som någon gång tidigare genomgått grundutbildningen i Förtroendefullt Samarbete.

Kommande Fördjupningsdygn:

 • 26-27 juni 2023
 • 11-12 jan 2024

Alla våra öppna utbildningar hålls på Gullmarsstrand Hotell och Konferens utanför Göteborg.

 • Hur bygger jag tillitsfulla och förtroendefulla relationer?
 • Hur stärker jag förtroendet i befintliga relationer?
 • Hur förhåller jag mig och hur reagerar jag i pressade situationer idag, och hur vill jag reagera i framtiden?
 • Hur gör jag mig själv (och andra!) till vinnare i förhandling och vid konflikter?
 • Hur får jag ”kakan att bli större”?
 • Hur förbereder jag mig bäst inför en konfliktsituation?
 • Hur minskar vi kostnader för konflikter och missförstånd i vår organisation?

Programmet bygger på en unik kombination av ”tekniska/logiska” och ”mellanmänskliga” metoder. Den "tekniska/logiska" delen grundar sig på den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes” eller på svenska ”Vägen till Ja”. Den utvecklar förmågan att hävda egna intressen och samtidigt bygga upp långsiktiga relationer. Den hjälper till att steg för steg inleda, driva och avsluta en problemlösningsprocess (eller möjlighetsprocess!) på ett konstruktivt sätt. 

Den "mellanmänskliga" delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element®, utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz. The Human Element är en teori och ett förhållningssätt som ger ökad förståelse för mellanmänskliga relationer och hjälper oss att effektivare kunna hantera dem. Den ger oss möjligheter att bli medvetna om egna reaktioner och försvarsattityder som leder oss in i konflikter och låsningar. Den hjälper oss att utveckla vår förmåga att initiera och inleda en kontakt och att lyssna på ett sätt som främjar goda relationer, problemlösning och möjliggör synergier. 

I sitt grundutförande omfattar programmet tre intensiva heldagar. Lärandet bygger på upplevelsebaserad färdighetsträning, där kortare teoriavsnitt varvas med övningar och case samt individuella och gemensamma reflektioner. Vi har alltså inte för avsikt att utbilda er på en högtflygande teoretisk nivå. Snarare håller vi oss nära marken "where the rubber meets the road" och utrustar er med handfasta verktyg och färdigheter som direkt kan sättas i verket i vardagen. Nyckeln ligger i att börja göra – att ”göra sunt förnuft till sund handling”. Lättare sagt än gjort på egen hand.

Innehållet utgår från fem mycket praktiska och omedelbart användbara färdigheter. Färdigheterna krävs för att bygga tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan individer och inom grupper och organisationer.  Utbildningen ger dig verktyg att förhandla vid intressemotsättningar och utvecklar din kompetens i att förebygga och lösa konflikter. Den ger dig metoder och förhållningssätt för att nå överenskommelser där samtliga inblandande kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda.

 1. AVSIKT – VILJA TILL SAMARBETE: Att upprätthålla ett icke-försvarsinriktat förhållningssätt och göra ett personligt åtagande att sträva efter ömsesidig framgång i relationen.
 2. SANNING ÖPPENHET: Att skapa ett ärligt och öppet klimat som tillåter alla personer i relationen att känna sig trygga nog att diskutera och ta itu med svåra frågor.
 3. EGET VAL – PERSONLIGT ANSVAR: Att inse att det är ”jag som är kapten på mitt eget fartyg” och ta ansvar för konsekvenserna av sina handlingar.
 4. SJÄLVKÄNNEDOM – FÖRSTÅELSE AV ANDRA: Att känna sig själv och vilja lära känna andra tillräckligt väl för att vara villig att utforska svåra mellanmänskliga problem.
 5. PROBLEMLÖSNING – FÖRHANDLING: Att lösa möjligheter, problem och konflikter på ett sätt som skapar win-win och bygger långsiktiga relationer. I detta program används metoden Intressebaserad Problemlösning.

De fyra första färdigheterna bygger på Will Schutz FIRO-teori och hans program The Human Element®. Den femte färdigheten lärs ut med stöd av den s.k. Harvard-metoden för konflikthantering Intressebaserad Problemlösning.

Att konflikter uppstår i en relation är ofrånkomligt. Intressekonflikter är också en källa till kreativitet och nya möjligheter. Att ha en framgångsrik samarbetsrelation handlar därför till stor del om att kunna hantera konflikter på ett sätt som stödjer relationen och inte underminerar den. Även de mest välmenande och samarbetsvilliga personerna kommer att få svårt att upprätthålla en god relation, om de inte vet hur de ska hantera konflikter – och vända dem till möjligheter..

Programmet är väldigt flexibelt och anpassningsbart för att passa i just er organisation. Vi skräddarsyr upplägget både innehållsmässigt och tidsmässigt för att passa den kultur just ni vill bygga, på vilket sätt ni vill bygga kulturen och med vilken hastighet. Exempelvis kan innehållet levereras i allt från sin originalform som 3-dagars workshop till mindre workshops som integreras i befintliga strukturer såsom möten/projekt mm. Personlig- och relationell utveckling och kulturbyggande är en ständigt pågående process, varför vi också, tillsammans med er, hittar bästa sätt att kontinuerligt bygga vidare på kulturen över lång tid genom till exempel lärgrupper, uppföljningsworkshops och coaching – individuell eller i grupp.

I dessa skräddarsydda upplägg integrerar vi ytterligare ramverk och verktyg som passar just er organisation. På Ripples High Performance tror vi på Servant Leadership* och tillit som grundpelare för det ledarskap som tar organisationer till nästa nivå av framgång. Certifieringar, koncept, ramverk och verktyg som vi använder inkluderar bland annat:

 • Certified High Performance Coaching™ (Brendon Burchard)
 • The Four Stages of Servant Leadership™ (Karin B Djurback och Lisa Scolnic)
 • The 9 Commitments to Servant Leadership™ (Karin B Djurback)
 • Accountable Communication Technology™ (Timothy Barton)
 • TILLIT by RIPPLES™ (Karin B Djurback)
 • People Your Process™ (Lisa Scolnic)

*Vår definition på Servant Leadership i organisationer:
”Servant Leadership är en ledarskapsstil som följer ett antal principer. Ledaren sätter visionen och riktningen för att sedan engagera hela teamet till att bidra och delta på resan. Det här kräver att ledaren ser och uppskattar de unika gåvorna, coachar, tränar och inspirerar varje individ att göra saker de aldrig trodde att de kunde. I slutändan vinner alla. Prestationen förbättras, kunderna är glada, människor växer, nya ledare föds och hela teamet njuter av framgång.” ~ Karin B Djurback & Lisa Scolnic

"I en stark företagskultur måste alla individer ta ansvar för att skapa goda relationer till sig själva och sin omgivning. Förtroendefullt samarbete ger en mycket bra grund för ett sådant angreppsätt.

För mig personligen gav utbildningen konkreta verktyg för att förstå mig själv bättre vilket gör att jag nu befinner mig i ”grön zon” mer.  Det jag uppskattar allra mest med utbildningen är att jag direkt kunde integrera stora delar av innehållet och upplevelsen i mitt vardagliga liv – såväl privat som professionellt." /Peter Grönberg, Senior Vice President Culture and Leadership, Volvo AB

"Min största personliga behållning från programmet är att jag vågat lära känna mig själv bättre och hur mitt agerande påverkar andra människor i min närhet. En företagskultur som inkluderar förhållningssätten från Förtroendefullt Samarbete skulle ge mindre missförstånd, bättre och snabbare samarbete och en ärligare och roligare vardag." /Peter Hammarström, Operativ Chef Berlex AB

 

"Karin är förtroendeingivande, kompetent, lätt att tycka om och ger sig inte! Hon har ett sätt att förklara komplexa saker så det låter enkelt, och genom öppenhet bjuda på sig själv och sina egna erfarenheter som får mig som deltagare att lättare ta budskapet till mig."

Peter Hammarström
Operativ Chef, Berlex AB

Hör av dig till Karin för ett relationsbyggande möte

Jag vill gärna träffa dig för att höra dina och ditt företags ambitioner och prata om hur jag eventuellt kan hjälpa er att komma dit.

Skicka ett mail till: [email protected].

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.